Close up: MijnHypotheekOnline

Close up: MijnHypotheekOnline

IN OKTOBER 2014 LANCEERT STATER DE EERSTE VERSIE VAN MijnHypotheekOnline. JOOST VAN SLIGTENHORST, BUSINESS CONSULTANT VAN STATER, LICHT TOE.

Van Sligtenhorst: “De eerste versie van MijnHypotheekOnline is een basis waar we verder op gaan ontwikkelen. In de nabije toekomst wordt MijnHypotheekOnline onder andere verrijkt met mutatiefuncties als extra aflossen, renteherzieningen en adreswijzigingen. In deze eerste versie focussen we ons eerst opreal-time informatieverstrekking.”

over2

 

De status van een hypotheekaanvraag
“Een hypotheek aanvragen is vaak een traject van weken, zo niet maanden. In MijnHypotheekOnline is de status van een aanvraag direct inzichtelijk. Consumenten zien precies waar in het proces van de aanvraag ze zich bevinden en wat er in die fase van hen verwacht wordt.”

over1

Informatie rond bestaande hypotheken
“Van bestaande hypotheken biedt MijnHypotheekOnline inzicht in de lening. Bijvoorbeeld de hoogte van rentes en de termijnbedragen die betaald moeten worden. Wanneer er een bouwdepot is afgesloten wordt deze ook getoond. Jaaropgaves voor bijvoorbeeld de belastingaangifte zijn via E-consument direct te downloaden.”

aanvraag