Triodos bank: de kracht van geld

De kracht van geld

BIJ TRIODOS BANK STAAT ER EEN SCHAALTJE MET FAIR TRADE CHOCOLA OP TAFEL. HET TYPEERT DE BANK DIE ‘VOLHOUDBAARHEID’ ALS LEIDMOTIEF HANTEERT. WAT BETEKENT DAT WOORD VOLGENS ARIE BLOKLAND (MANAGER HYPOTHEKEN) VAN TRIODOS BANK? EN HOE KAN STATER VOLDOEN AAN DE WENSEN VAN DEZE BIJZONDERE BANK?

Tekst door Monique van Klaveren

Triodos is sinds 2006 klant bij Stater en beheert momenteel 1500 hypotheken (november 2014). Dit aantal is in 2014 met bijna 30 procent gegroeid. De acceptatie gebeurt bij Triodos Bank, maar de mutaties van hypotheken verzorgt Stater.

Hoe kunnen we Triodos Bank het beste omschrijven?

“Wij zijn een bank die in 1980 nadrukkelijk is opgericht als waardegedreven bank met de jarenzeventig-gedachte in het achterhoofd. Het draait sinds het begin om het duurzaam bevorderen van de kwaliteit van leven. Inmiddels hebben we het echter vooral over volhoudbaarheid.”

Wat is het verschil tussen volhoudbaarheid en duurzaamheid?

“Het is het Afrikaanse woord voor het in Nederland tamelijk uitgeholde begrip duurzaamheid, omdat het precies zegt waar het om gaat. Je kunt telefoons produceren die lang meegaan en dus duurzaam zijn. Maar als je ze daarna op een hoop gooit, schiet je alsnog je doel voorbij. Volhoudbaarheid betekent dat je ervoor zorgt dat iets na afloop bijvoorbeeld gecomposteerd of hergebruikt kan worden. Dat geldt voor ons ook in economische zin. Wij streven een reëele economie na die ook voor de lange termijn houdbaar is.”

Hoe komt dat tot uiting in jullie bedrijfsvoering als bank?

“We willen mensen bewust maken van de veranderkracht van geld. Geld kun je gebruiken voor een positieve verandering op ecologisch gebied, voor het stimuleren van maatschappelijke samenhang of om iets te initiëren op cultureel niveau. Daar letten we op bij iedereen die geld wil lenen. Daarom vragen wij bij de zakelijke markt eerst naar de drijfveren en de beoogde bijdrage aan een positieve verandering van de maatschappij. Pas daarna kijken we naar het businessplan. Als het eerste niet aansluit bij onze missie, dan gaan we het tweede gesprek over het businessplan niet eens aan.”

En bij de hypotheken?

“Met onze hypotheken voor duurzame woningen willen we een impuls geven aan het verduurzamen van de woningmarkt door huiseigenaren te stimuleren hun energieverbruik te temperen en de uitstoot van CO2 terug te dringen, het liefst tot een energieneutrale woning. Zo hebben we de rente gekoppeld aan het energielabel, dat gebaseerd is op isolatie, gas- en stroomverbruik. Hoe beter het label, hoe lager de rente die de consument betaalt. Vanaf 1 januari moet elke woning volgens de wet een energielabel hebben. Voor nieuwe en bestaande klanten betalen wij het verduurzaamrapport als ze hun label willen verbeteren. Er loopt momenteel ook een veelbelovende pilot bij circa dertig nieuwbouwwoningen. Dit ‘nul-op-de-meter’-project wil zeggen dat klanten een extra financiële prikkel krijgen als ze volledig hun eigen energie opwekken met zonne-energie. Bovendien zit er ook een warmtekoudeinstallatie in deze woningen. Zelfs de aannemer nam bij de bouw maatregelen. Zo zijn de woningen gemaakt van kant-en-klare onderdelen en stonden deze huizen binnen negen dagen. Zo hoeft er niet wekenlang een grote aggregaat op de bouwplaats te staan die veel stroom verbruikt.”

Merk je ook aan de mensen die hier werken dat er een andere sfeer heerst dan bij andere banken?

“Ik heb bij andere banken gewerkt en ben hier in januari als ZZP-er begonnen. Deze zomer ben ik gevraagd om in vaste dienst te komen. Een paar zaken zijn me opgevallen: de stropdas is geen fulltime gemeengoed en er werken veel jonge mensen. Wat ik ook bijzonder vind, is dat er helemaal geen bonussen zijn. Van hoog tot laag heerst er mede daardoor een heel fijne, open sfeer. Zit de directie bijvoorbeeld met een ethisch dilemma, dan wordt dat vaak plenair besproken. Het uitgangspunt is altijd ‘we houden de rug recht, ook al betekent dit soms dat we geen zaken kunnen doen’. Commercieel denken is overigens zeker niet taboe, want geld is ook nodig om te doen wat we willen doen als bank – nu en op de lange termijn.”

Wat karakteriseert jullie klanten en hoe kan Stater hen goed bedienen?

“We hebben loyale klanten die doorgaans heel bewust kiezen voor Triodos Bank. Sommigen vanwege onze uitgangspunten en sommigen omdat ze de hypotheek met de energieprikkel interessant vinden. Een voorwaarde is dat Stater onze uitgangspunten kent en begrijpt wie onze klanten zijn.”

Kan Stater wat dat betreft nog iets verbeteren?

“Communicatie is een belangrijk aandachtspunt. Als onze klanten brieven ontvangen onder de vlag van Stater, dan hebben we wel wat uit te leggen. Overstappen van een whitelabel naar een privatelabel, waarbij onze eigen naam op de brieven staat, juich ik dan ook toe. We hebben overigens wel al een slag gemaakt, want er is nu een onderlinge uitwisseling met het contactcenter van Stater. Medewerkers van Stater zijn uitgenodigd om bij Triodos Bank te komen zien en luisteren hoe het klantcontact verloopt.”

En wat doet Stater goed?

“Ik vind jullie innovatieve kracht en visie een heel sterk punt. Zo ben ik erg enthousiast over de Innovation Round Table, de nieuwe E-consument portal, de Business Development Roadmap en de nieuwe manier van werken bij projecten volgens de Agile Scrum-methodiek. Ook de korte lijnen met de relatiemanager zijn erg prettig.”

Waar willen jullie over vijf jaar staan?

“Groeien is voor ons geen doel op zich, maar door de groei kunnen we wel robuuster worden en meer positieve veranderingen teweegbrengen. We hebben sinds vorig jaar de status van middelgrote bank. Onze organisatie voldoet aan de wet- en regelgeving en aan de serviceniveaus die we belangrijk vinden richting onze klanten. Om de focus te houden op onze uitgangspunten, moet de basis natuurlijk op orde zijn. Voor ons ligt nu de uitdaging om gecontroleerd door te groeien. Wat we doen willen we altijd goed doen en wat we beloven willen we ook écht waarmaken. We blijven daarbij altijd transparant: bij ons weten spaarders precies wat er met hun geld gebeurt. Daarnaast moedigen we andere banken aan om ons te volgen met onze hypotheek voor duurzame en te verduurzamen woningen.”