PRIVACY STATEMENT

Privacy

Deze website wordt beheerd door Stater N.V. (‘Stater’).

Indien u een privé-persoon bent, kunt u deze website anoniem bezoeken. Bij bezoek aan deze website worden, met inachtneming van hetgeen hierna is bepaald, geen gegevens van u verzameld en/of op enigerlei wijze verwerkt.

Wanneer u deze website bezoekt, wordt het IP-adres vastgelegd met behulp van een zogenaamde statistic server. Deze server genereert gegevens die anoniem worden verwerkt en alleen voor statistische doeleinden worden gebruikt.

Deze privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die via links op deze website kunnen worden bezocht.

Stater behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement. Het is daarom aan te raden deze privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Voor vragen over deze privacy statement kunt u contact opnemen met Stater via info@stater.nl