Heeft u een vraag aan ons?

Kijk dan eerst even in onderstaande veelgestelde vragen. Grote kans dat uw vraag er al bij staat.

Stater behandelt uw hypothecaire lening namens MUNT Hypotheken die bepaalde diensten aan ons heeft uitbesteed. Wij behandelen uw hypothecaire lening volgens de afgesproken procedures en voorwaarden van MUNT Hypotheken. Wij bepalen overigens niet het beleid en de voorwaarden van uw hypotheek.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Aflossen

 • Ja, de terugbetaalnota kunt u diezelfde kalendermaand nog gebruiken. U moet dan bij de versterkte terugbetaalnota nog wel de dagrente optellen. Als de passering in een andere maand plaatsvindt, dan moet u een nieuwe nota opvragen.

 • Het maandbedrag wordt niet altijd aangepast na een extra aflossing. En het bedrag dat al dan niet verandert is je maandbedrag, niet je nieuwe maandbedrag. Het maandelijks teveel betaalde bedrag wordt in mindering gebracht op de restschuld. Pas wanneer het verschil groter wordt dan het drempelbedrag dan wordt de maandtermijn aangepast.

  Als uw aanpassing wel valt boven het drempelbedrag wordt u maandtermijn per de eerstvolgende maand na verwerking aangepast. Vanaf de datum van betaling tot verwerking betaalt u dus teveel rente. Dit teveel betaalde bedrag wordt in mindering gebracht op de lening.

 • U ontvangt direct na de verwerking een bevestiging van uw extra aflossing en de eventueel te betalen vergoeding. In uw mijnhypotheekonline omgeving krijgt u een indicatie van het nieuwe maandtermijn. Afhankelijk van de voorwaarden van uw geldgever, wordt het verschuldigde maandbedrag of de verschuldigde premie wordt gewijzigd per de eerste van de maand, volgend op de ontvangst verwerking van de storting. Halverwege de nieuwe maand ontvangt u een leningsoverzicht met de gewijzigde maandbedragen (daarbij wordt rekening gehouden met een rentevergoeding vanaf het moment van ontvangst van de storting).

 • Een extra aflossing kan uiteenlopende gevolgen hebben. Laat u daarom goed informeren door uw hypotheekadviseur, voordat u een extra aflossing doet. Uw adviseur brengt de mogelijke gevolgen voor u in kaart. Enkele voorbeelden zijn:

  • Percentage waarover geen vergoeding hoeft te worden betaald

  U kunt een percentage van uw lening zonder vergoeding te hoeven betalen aflossen. Hoeveel dat voor uw lening is, kunt u terugvinden in de voorwaarden of berekenen op uw mijnhypotheekonline omgeving. Als u meer aflost, betaalt u mogelijk een vergoeding.

  • Mogelijk te betalen vergoeding

  Wanneer u meer aflost dan het percentage dat u zonder vergoeding te betalen mag aflossen, is het mogelijk dat u een vergoeding moet betalen. Op uw mijnhypotheekonline omgeving of via uw adviseur kunt u een indicatie opvragen van de vergoeding die u betaalt bij de aflossing van een bepaald bedrag op een bepaalde datum.

  De hoogte van deze mogelijke te betalen vergoeding voor de gehele lening is opvraagbaar via een proforma aflossingsnota. Deze kunt u schriftelijk of telefonisch bij ons aanvragen. Deze te betalen vergoeding is afhankelijk van de voorwaarden van uw hypothecaire lening en de actuele rentestand.

  • Mogelijke fiscale gevolgen

  Een extra aflossing van uw hypotheekschuld kan fiscale gevolgen hebben. Bijvoorbeeld minder hypotheekrente aftrek, een aftrek van het eigenwoning forfait vanwege geen of geringe eigen woningschuld of een wijziging in de bijleenregeling. Uw hypotheekadviseur kan de fiscale gevolgen voor u in kaart brengen. U kunt voor fiscale informatie ook contact opnemen met de Belastingtelefoon 0800-0543.

  Rond de jaarwisseling

  Wanneer de extra aflossing in het huidige jaar geboekt moet worden, dient het bedrag voor de Kerstdagen ontvangen te zijn op het banknummer van de geldgever. Als de extra aflossing betrekking heeft op het komende jaar, dient de betaling ook pas in het nieuwe jaar overgeboekt te worden.

 • Voor advies over een extra aflossing kunt u terecht bij uw hypotheekadviseur. Uw adviseur kan vragen als 'op welk leningdeel kan ik het beste aflossen?' en 'Hoeveel kan ik het beste aflossen?' voor u beantwoorden.

 • U ontvangt direct na de verwerking een bevestiging van uw extra aflossing en of u een vergoeding moet betalen. In uw mijnhypotheekonline omgeving krijgt u een indicatie van de nieuwe maandtermijn. In de eerste twee weken van de kalendermaand, die volgt op de kalendermaand waarop wij uw extra aflossing verwerken ontvangt u nog een bevestiging van het nieuw te incasseren maandtermijn. In deze brief vermelden wij de nieuwe restschuld en het nieuwe maandbedrag.

 • U betaalt over de maand waarin wij uw extra aflossing verwerken nog de oude maandtermijn. In deze maand betaalt u dus teveel rente. Dit teveel betaalde bedrag wordt in mindering gebracht op de lening. U ontvangt halverwege de maand volgend op de verwerking een bevestiging van ons. In deze bevestigingsbrief wordt de extra aflossing vermeld en uw nieuwe maandtermijn.

 • Een definitieve aflossingsnota is een eindafrekening van uw lening. Vaak wordt de aflossingsnota opgevraagd door uw notariskantoor. Met het aanleveren van een definitieve aflossingsnota zetten wij de inning stop. Is er na aflossing een overschot, dan maken we dit bedrag zo spoedig mogelijk aan u over. Bij tekorten brengen we zowel de notaris als u hiervan op de hoogte.

 • Een pro-forma aflossingsnota verstrekken wij namens uw geldverstrekker en is een indicatie van de te betalen vergoeding en de restantschuld van de lening per een bepaalde datum. De pro-forma nota versturen wij uitsluitend per post naar uw adres. Telefonisch noemen wij geen bedragen.

 • U neemt het bedrag van de terugbetaling. Dit bedrag vermenigvuldigt u met het rentepercentage. De uitkomst deelt u door twaalf. Dit is het bedrag wat u minder gaat betalen. Bijvoorbeeld: U wilt € 10.000,00 aflossen: 10.000,00*0,058 (=5.8%) / 12= € 48,33. U gaat dan € 48,33 per maand minder betalen.

 • Over het algemeen is de vergoeding de contante waarde van het renteverschil over de resterende rentevastperiode. Een specificatie verstrekken wij, namens uw geldverstrekker, in vrijwel alle gevallen bij de berekening. Voor verdere uitleg kunt u uw voorwaarden of uw mijnhypotheekonline omgeving raadplegen.

Bouwdepot

 • Op het overzicht van de bouwdepotrekening staan geen aflossingen vermeld. Na aflossing van de overbrugging sturen wij u namens uw geldverstrekker een saldo-opgave, waaruit blijkt dat het saldo op nul staat. De bouwdepotrekening geeft uitsluitend het betaalverkeer weer rond het bouwdepot.

 • Ondanks dat het bedrag in het bouwdepot nog niet is besteed, is wel al vanaf het begin de maandtermijn verschuldigd over de gehele lening (inclusief bouwdepot).

  Het is bij een nieuwbouwdepot standaard dat de vergoedingsrente over het bedrag in het bouwdepot verrekend wordt met de maandtermijn die u betaald voor uw lening(en). De vergoedingsrente wordt achteraf berekend en tijdelijk in het bouwdepot bijgeboekt. Om die reden wordt de vergoedingsrente van de vorige maand verrekend met de rentebetaling van de toekomstige maand.

  De te betalen maandtermijn kan, in geval van nieuwbouw, ook uit het bouwdepot worden betaald. In de offerte wordt vermeld wat hierover is afgesproken.

 • Nieuwe declaratieformulieren kunt u telefonisch 085-7600016 of via de e-mail info@stater.nl bij ons opvragen

 • Namens de geldverstrekker behandelt Stater het bouwdepot. Uitgaande van de laatste uitbetaling wordt over deze lopende maand een rentevergoeding gegeven en eventueel een maandbedrag uit het bouwdepot geboekt (dit is afhankelijk van de betaalafspraak; van de eigen rekening of uit het bouwdepot). In het tekort zijn deze beide bedragen meegenomen.

 • Dit kan doordat er, naast betaling van de ingezonden nota’s, ook een maandbedrag uit het depot is gehaald.

 • De declaratie betalen wij uiterlijk de vijfde werkdag na ontvangst uit, mits er aan de voorwaarden wordt voldaan. Daarna is het nog wel afhankelijk van uw bank wanneer het op uw bankrekening staat. De verwerking van declaraties die ingediend zijn via MijnHypotheekOnline is sneller dan via een papieren declaratieformulier.

  Zijn de nota's niet akkoord, dan ontvangt u hierover bericht. Als de begunstigde (de aannemer of leverancier) nog niet bekend is in ons systeem hebben wij vijf extra dagen nodig voor het opvoeren en controleren van de gegevens.

 • Bij een verbouwdepot maken wij het bedrag van de nota altijd over naar uw eigen, bij ons bekende, bankrekening. Bij een nieuwbouwdepot kunt u ervoor kiezen om de termijnnota’s over te laten maken naar de hoofdaannemer (genoemd in de aannemingsovereenkomst). Alle andere nota’s worden alleen naar uzelf overgemaakt.

  Indien u gebruik maakt van het declaratieformulier, maak dan kopieën van de rekeningen en stuur deze samen op. U mag de originelen houden voor uw eigen administratie.

 • Wij toetsen, namens uw geldverstrekker , de ingediende nota's aan het verbouwingsplan. Dit verbouwingsplan is leidend.

 • U kunt een toegangscode aanvragen via telefoonnummer 085-7600016. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur. Houd uw lening- of offertenummer bij de hand. Zo kunnen wij u snel van dienst zijn

 • U stuurt de nota in net als voorgaande nota’s, via MijnHypotheekOnline of via een volledig ingevuld en ondertekend declaratieformulier. Het restant bedrag dat in het bouwdepot aanwezig is, wordt uitbetaald. Is het een uitbetaling aan de aannemer? Dan ontvangt u een brief over wat u zelf nog moet betalen aan de aannemer.

 • Bij nieuwbouwdepots kunnen wij geld over maken naar uw bankrekeningnummer of het bankrekeningnummer van de hoofdaannemer. Bij een verbouwdepot maken we alleen over naar uw bankrekeningnummer dat bij ons bekend is. U kunt geen declaratie laten uitbetalen aan een ander bankrekeningnummer.

 • Al uw bouwdepotmutaties kunt u inzien via MijnHypotheekOnline. Daarnaast ontvangt u aan het begin van de nieuwe maand een overzicht van alle mutaties op uw bouwdepot over de voorgaande maand. Het kan zijn dat de depotbetaling pas in het volgende overzicht staat. U heeft bijvoorbeeld uw nota ingestuurd op 27 oktober en de betaling is gedaan op 1 november. Het overzicht over oktober geeft deze betaling dus niet weer. In het overzicht over de maand november staat deze betaling wel vermeld. De maandoverzichten worden ongeveer halverwege de maand verzonden.

 • U kunt via MijnHypotheekOnline online uw declaraties indienen. Dit doet u snel, veilig en gemakkelijk via MijnHypotheekOnline. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Wist u dat de verwerking van declaraties die ingediend zijn via MijnHypotheekOnline sneller is dan via een papieren declaratieformulier?

  Nadat wij de akte van de notaris hebben ontvangen, sturen wij u een toegangscode voor MijnHypotheekOnline. Bij deze toegangscode zit een uitleg hoe u via MijnHypotheekOnline een eigen account kunt aanmaken. Na het aanmaken van uw account kunt u inloggen op MijnHypotheekOnline en kunt u online uw declaratie indienen.

  Hoe declareert u online uw factuur?
  1. Log in op MijnHypotheekOnline
  2. Kies onder ‘Bouwdepot’ voor ‘declaratie indienen’
  3. Vul de factuurgegevens in
  4. Upload een scan of foto van de factuur die u wilt declareren

  Indien u geen gebruik maakt van de mogelijkheid om via MijnHypotheekOnline te declareren, dan heeft u een declaratieformulier bij uw nota’s nodig. U dient het declaratieformulier altijd te ondertekenen. Geef hierop duidelijk aan naar wie en naar welk rekeningnummer wij het bedrag over kunnen maken. Dit geldt alleen voor termijnnota’s bij nieuwbouw.

  Bij een verbouwdepot maken wij het bedrag van de nota altijd over naar uw eigen bankrekening dat bij ons bekend is. Bij een nieuwbouwdepot kunt u ervoor kiezen om de termijnnota’s over te laten maken naar de hoofdaannemer (genoemd in de aannemingsovereenkomst). Alle andere nota’s worden alleen naar uzelf overgemaakt.

  Indien u gebruik maakt van het declaratieformulier, maak dan kopieën van de rekeningen en stuur deze samen met het declaratieformulier op. U mag de originelen houden voor uw eigen administratie.

 • Wenst u de rente niet uit het bouwdepot maar zelf te betalen, dan kan dit met een schriftelijk getekend verzoek. Andersom (dus wanneer u nu zelf de rente betaald terwijl u de maandtermijnen uit het bouwdepot wilt betalen) kan er niet gewijzigd worden. Het bouwdepot is dan niet op de te betalen maandtermijnen berekend.

 • De rentevergoeding wordt standaard bijgeschreven in het bouwdepot. Wanneer u de rente over het bouwdepot niet in het bouwdepot maar op uw eigen rekening gestort wilt krijgen, moet u hiervoor elke maand een schriftelijk ondertekend verzoek indienen. Afdeling Bouwdepot keert deze rentevergoeding uit mits u de maandtermijn zelf betaalt en het depot, bijvoorbeeld door een achterstand, niet geblokkeerd is.

 • Indien u een account heeft op MijnHypotheekOnline, dan kunt u alle transacties en uw actuele saldo van het bouwdepot hier terugzien.

 • U kunt via MijnHypotheekOnline online uw declaraties indienen. Wist u dat de verwerking van declaraties die ingediend zijn via MijnHypotheekOnline sneller is dan via een papieren declaratieformulier?

  Nadat wij de akte van de notaris hebben ontvangen, sturen wij u een toegangscode voor MijnHypotheekOnline. Bij deze toegangscode zit een uitleg hoe u via MijnHypotheekOnline een eigen account kunt aanmaken. Na het aanmaken van uw account kunt u inloggen op MijnHypotheekOnline en kunt u snel, veilig én gemakkelijk online uw declaratie indienen.

  Hoe declareert u online uw factuur?

  1. Log in op MijnHypotheekOnline
  2. Kies onder ‘Bouwdepot’ voor ‘declaratie indienen’
  3. Vul de factuurgegevens in
  4. Upload een scan of foto van de factuur die u wilt declareren
 • Al uw bouwdepotgegevens en transacties kunt u Online inzien. Daarnaast ontvangt u aan het begin van de nieuwe maand een overzicht van alle mutaties op uw bouwdepot over de voorgaande maand.

 • Omdat het bedrag in het bouwdepot nog niet is uitbetaald, ontvangt u iedere maand rentevergoeding over het bedrag in het bouwdepot. Op de maandoverzichten en op MijnHypotheekOnline wordt weergegeven hoeveel rente er in het depot is gestort.

 • Er kunnen geen voorschotten uitbetaald worden uit uw bouwdepot. Het maakt hierbij niet uit of het een lening met of zonder NHG betreft.

 • Een storting in het bouwdepot staat de geldverstrekker niet toe. De bouwdepotrekening is geen spaarrekening.

 • Voor vragen over belastingen kunt u het beste contact opnemen met de Belastingdienst zelf, via telefoonnummer 0800-0543.

 • De hypotheekgelden zijn namens uw geldverstrekker ter beschikking gesteld, daarom bent u de maandtermijn verschuldigd. Indien de betaling van de maandtermijn niet plaatsvindt vanaf de eigen rekening, dan wordt deze uit het depot betaald.

 • Stater heeft uw lening dan nog niet in beheer. Het is daardoor nog niet mogelijk u een declaratieformulier of toegangscode, waarmee u online kunt declareren, toe te sturen. U kunt de notaris vragen om zo spoedig mogelijk de akte met voetverklaring naar ons toe te sturen. Zodra wij de akte ontvangen hebben en akkoord bevinden, kunnen wij de lening in beheer nemen en sturen wij u uw toegangscode en een declaratieformulier toe.

  Bij deze toegangscode zit een uitleg hoe u via MijnHypotheekOnline een eigen account kunt aanmaken. Na het aanmaken van uw account kunt u inloggen op MijnHypotheekOnline en kunt u snel, veilig én gemakkelijk online uw declaraties indienen. 24 uur per dag, 7 dagen per week.

 • Is de ingediende factuur hoger dan het restant bouwdepot, dan wordt het aanwezige bedrag uitbetaald. Is het een uitbetaling aan de aannemer? Dan ontvangt u een brief over wat u zelf nog moet betalen aan de aannemer.

 • Wanneer de bouw of verbouw van een woning is gepland, moet nog een deel van de waarde van het onderpand gerealiseerd worden. Dit gedeelte van de lening wordt nog niet uitbetaald, maar apart gezet als bouwdepot.

 • Stater behandelt namens uw geldverstrekker het bouwdepot.

  Verbouw: In de offertefase moet bij de offerte een verbouwingsplan worden gevoegd. Aan de hand van de verbouwingsspecificatie worden de uitbetalingen gedaan. Via MijnHypotheekOnline kunt u declaraties indienen met een upload van scan of foto van de nota. Per post kunt u de kopie van de nota (originele nota is niet nodig voor uitbetaling) samen met het volledig ingevulde en ondertekende declaratieformulier versturen. De betalingen vinden alleen plaats op de rekening waarvan wij de maandbedragen afschrijven.

  Nieuwbouw: U kunt uw nota’s via MijnHypotheekOnline indienen of versturen per post met daarbij het volledig ingevulde declaratieformulier voorzien van uw handtekening.

  Let op: op basis van offertes wordt niet uitbetaald. Een offerte wordt alleen gebruikt ter verduidelijking van een nota of opdrachtbevestiging.

 • De renteberekening met betrekking tot de rentevergoeding vindt namens de geldverstrekker plaats op basis van een gewogen gemiddelde van de percentages van de verschillende leningdelen.

  Voorbeeld:
  Leningdeel 1 € 100.000,= X 6% € 6.000,=
  Leningdeel 2 € 50.000,= X 5% € 2.500,=
  -----------
  € 8.500,=

  Gemiddeld rentepercentage 8.500/150.000, = 0,0566 = 5,66 %. Afhankelijk van uw voorwaarden kan er nog een kortingspercentage van toepassing zijn. Dit percentage wordt namens de geldverstrekker vergoed over het bouwdepot en ook weer in het depot gestort (zie mutatieoverzichten).

 • Is de uitbetaling aan de aannemer? Dan sturen wij aan de ontvangende partij een bevestiging op de dag van overmaking. Wordt het bedrag aan u uitgekeerd? Dan ziet u dit terug op uw rekeningnummer en in het maandoverzicht. Indien u een account heeft op MijnHypotheekOnline, dan kunt u alle transacties en uw actuele saldo hier terugzien.

Mijnhypotheekonline

 • Nadat u uw offertenummer of leningnummer en uw toegangscode heeft ingevuld, sturen wij u een e-mail. In deze e-mail staat een link om uw account te activeren. U moet binnen 15 minuten na ontvangst van de e-mail op de link klikken. Wacht u langer dan 15 minuten? Dan vervalt de link en moet u opnieuw een account aanmaken. De toegangscode is wel nog steeds geldig.

 • Op de inlogpagina van MijnHypotheekOnline staat een link 'E-mailadres vergeten' (deze vindt u direct onder de knop 'Stuur SMS-code'). Als u daarop klikt, en vervolgens u uw leningnummer en uw geboortedatum invult, wordt er een SMS gestuurd met uw e-mailadres naar het mobiele telefoonnummer dat bij ons bekend is.

 • Op de inlogpagina van MijnHypotheekOnline staat een link 'Wachtwoord vergeten' (deze vindt u direct onder de knop 'Stuur SMS-code'). Als u daarop klikt, en vervolgens u uw e-mailadres invult, kunt kiezen of u uw wachtwoord via SMS of via e-mail wilt ontvangen.

 • Als u op de link in de e-mail klikt die wij u gestuurd hebben toen u uw account aanmaakte, krijgt u de melding te zien op MijnHypotheekOnline dat de activatielink is verlopen. Hier krijgt u ook de mogelijkheid om via de knop 'Nieuwe bevestigingsmail versturen' een nieuwe link op te vragen. Deze sturen wij wederom per e-mail. U heeft dan weer 15 minuten om op deze link te klikken en daarmee uw account te activeren.

 • Heeft u een nieuw telefoonnummer en is dit nog niet gewijzigd in MijnHypotheekonline? Dan kunt u een email sturen naar info@stater.nl met het verzoek om het account te verwijderen zodat u zich opnieuw kunt aanmelden met uw nieuwe telefoonnummer. Is uw telefoonnummer niet gewijzigd dan kunt u contact met ons opnemen van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer 085-7600016.

 • Voor een nieuwe toegangscode kunt u met ons contact opnemen. U kunt ons bereiken van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer 085-7600016.

 • Als u ingelogd bent kunt u onder in het scherm de link naar de Algemene Voorwaarden vinden. Hierin vertellen wij u wat u kunt verwachten van MijnHypotheekOnline en welke wijzigingen u zelf kunt doen.

 • De saldo-opgave wordt namens de geldverstrekker één keer per jaar verstrekt. Dit gebeurt meestal eind januari, begin februari. De saldo-opgave kunt u vinden bij “Documenten”.

Mutaties

 • Er is mogelijk sprake geweest van een aflossing. Op dat moment stopt de automatische inning. Als de aflossing niet doorgaat en de lening weer in beheer is gezet, dan wordt bij de eerstvolgende inning het totale openstaande bedrag geïnd.

 • Dat is mogelijk in de volgende twee situaties: - In geval van overlijden: Graag ontvangen wij een melding van overlijden. Een melding van overlijden kunt u doen via de volgende link. (https://www.munthypotheken.nl/ik-wil-een-melding-van-overlijden-doen/)

  - In geval van ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid: Het is mogelijk dat gedurende de looptijd van de lening één of meerdere personen worden ontslagen als schuldenaar van de lening. Er dient dan wel beoordeeld te worden of de overblijvende schuldenaar voldoende inkomen heeft om de lening alleen voort te zetten.

 • Nee, dat is niet mogelijk. De automatische inning vindt altijd plaats op de voorlaatste werkdag van de maand.

Overig

 • Afhankelijk van de voorwaarden ontvangt u tussen de één en drie maanden voor de nieuwe renteperiode bericht over de nieuwe rente. De dagrente die op dat moment geldt voor nieuwe soortgelijke leningen is dan voor uw leningdeel van toepassing. Het is mogelijk dat is overeengekomen dat een meedaalrente van kracht is tijdens de periode tussen aankondiging- en ingangsdatum rentevastheidsperiode.

 • Indien u vragen heeft over de mogelijkheden tot het verlagen van het rentepercentage voor uw hypotheek in verband met het vervallen van topopslagen of rentekortingen, dan adviseren wij u in eerst de website van uw geldverstrekker te raadplegen. Hierin kunt u wellicht terugvinden of uw geldverstrekker rentekortingen en/of rentemiddelingen faciliteert.

 • De inning van de maandelijkse termijn van de rekening van de overledene zal elke maand door ons gedaan worden. Afhankelijk of de bank de rekening van de overledene "vrij" heeft gegeven zal dan ook daadwerkelijk de rente afgeschreven worden. Is dit niet het geval dan zal de bank de inning storneren en zal de betaling door uzelf handmatig verricht moeten worden.

 • Ja. Bij een correct betalingsgedrag geven wij namens uw geldverstrekker een verklaring van goed betaalgedrag (ook wel ‘hypotheekverklaring’ genoemd) af. U kunt deze schriftelijk bij ons opvragen.

 • Namens de geldverstrekker maakt Stater de saldo-opgave op. De bedragen die we ontvangen in december nemen we daar voor zover mogelijk in op. Het kan voorkomen dat dit door een te late ontvangst van de extra aflossing net niet meer lukt. In dat geval wordt het bedrag op de saldo-opgave van volgend jaar vermeld. Het is helaas niet mogelijk een gecorrigeerde saldo-opgave te sturen.

 • Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het kan natuurlijk toch zo zijn dat u niet tevreden bent en een klacht wilt melden. Hieronder leest u hoe u dit kunt doen.

  U kunt uw klacht mailen naar ckm@stater.nl. Per post kan ook. Stuur uw klacht dan samen met eventuele kopieën van documenten of informatie die uw klacht verduidelijken naar:

  Stater N.V.
  Afdeling Centraal Klachtenmanagement
  Postbus 2686
  3800 GE Amersfoort

 • Als u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, dan kunt u binnen drie maanden na onze reactie uw klacht voorleggen bij het financiële klachteninstituut KiFiD via www.kifid.nl

 • Er kunnen een paar redenen zijn waarom de maandtermijn niet wordt afgeschreven: - De maandtermijn innen we vanuit het bouwdepot en niet vanaf uw eigen rekening. Zie hiervoor het overzicht dat u elke maand ontvangt. (verrekening in verband met maandtermijn). - Het kan ook zijn dat de automatische inning niet is gelukt. In dat geval verzoeken wij u het maandbedrag zelf over te maken. U heeft hierover een brief ontvangen. - Is uw hypotheek aan het eind van de maand gepasseerd, dan verschuift de inning van de betreffende maand door naar de volgende maand.

 • Hiervoor kunt u uw mijnhypotheekonline omgeving gebruiken. U logt eenvoudig in op uw mijnhypotheekonline omgeving en gaat naar 'mijn gegevens' om de wijziging door te geven.

 • Gecondoleerd, wij wensen u sterkte met dit verlies. Een melding van overlijden kunt u doen via de volgende link. (https://www.munthypotheken.nl/ik-wil-een-melding-van-overlijden-doen/)

 • Hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek (per e-mail, brief) indienen. Dit leggen wij ter beoordeling voor aan uw geldverstrekker. In het verzoek vermeldt u de volgende relevante gegevens voor zover deze al bekend zijn:

  - de verwachte huurprijs
  - huurperiode
  - huurders
  - reden verhuur
  - gaat u de woning als particulier verhuren of via bemiddeling.

 • In uw mijnhypotheekonline omgeving kunt u altijd de actuele status van uw lening inzien. Via 'mijn gegevens' kunt u aanvraag doen om uw bankrekeningnummer te wijzigen.

 • Namens uw geldverstrekker int Stater het verschuldigde termijnbedrag altijd achteraf. Uw betaling heeft dus betrekking op de afgelopen maand.

 • Uw hypotheek bij de geldverstrekker betreft waarschijnlijk een aflossingsvorm, waarbij u alleen rente betaalt en geen aflossing.

 • Op de saldo-opgave, die wij namens uw geldverstrekker verstrekken, wordt de betalingsstatus per 31 december over het voorgaande jaar vermeld. Het kan zijn dat uw betaling van eind december op dat moment nog niet is verwerkt. Het tekort wordt op de saldo-opgave verrekend met de nog openstaande schuld.

 • Stater int de maandbedragen namens uw geldverstrekker. Waarschijnlijk is het bedrag gestorneerd. Dit houdt in dat de afschrijving, door u of uw bank, geweigerd is. Neemt u contact op met uw bank voor de reden van deze weigering. In dit geval verzoeken wij u het maandbedrag alsnog over te maken.

 • Stater behandelt de lening namens uw geldverstrekker. Wordt de lening in behandeling genomen vóór het aanmaken van de automatische inning (meestal rond de 20ste van de maand), dan innen wij nog dezelfde maand. Wordt de lening in behandeling genomen ná het aanmaken van de automatische inning, dan incasseren wij, namens uw geldverstrekker, twee maandbedragen in de maand erop. De inning vindt plaats op de voorlaatste werkdag van de maand.

 • De saldo-opgave wordt namens de geldverstrekker één keer per jaar verstrekt. Dit gebeurt meestal eind januari, begin februari.

 • Aan het einde van de rentevastheidsperiode ontvangt u een renteaankondigingsbrief. Hierin wordt u eenzelfde rentevastheidsperiode aangeboden als u al heeft, maar dan tegen de nieuwe geldende rentetarieven. Afhankelijk van de voorwaarden ontvangt u bij deze brief een rentekeuzevolmacht. In een aantal gevallen kunt u de wijziging ook doorgeven in uw mijnhypotheekonline omgeving.

  Als u andere wensen heeft, dan kunt u gebruik maken van deze volmacht. Heeft u geen volmacht ontvangen en wilt u toch uw leningdeel veranderen, dan kunt u contact opnemen met uw intermediair, zodat deze een nieuwe offerte kan uitbrengen.

 • De berekende rente is het bedrag dat over het afgelopen jaar aan rente betaald had moeten worden. Verschuldigde bedragen zijn de termijnbedragen die u maandelijks (per kwartaal of halfjaarlijks) verschuldigd bent. Meestal zijn deze twee bedragen gelijk aan elkaar. Dit is afhankelijk van de afloswijze. Bij een annuïteiten of een lineaire hypotheek is het verschuldigde bedrag voor de hypotheek hoger, omdat u naast rente ook elke termijn een deel van uw lening aflost.

 • Als u extra wilt aflossen zonder vergoeding te hoeven betalen, dan verzoeken wij u om eerst op de website van uw geldverstrekker te kijken wat de voorwaarden zijn. Vervolgens kunt u uw verzoek via uw mijnhypotheekonline omgeving doorgeven of aan Stater opsturen. Op deze manier kan veel onduidelijkheid en vertraging in de afhandeling van het extra aflossen voorkomen worden.

 • Het te innen bedrag kunt u altijd terugvinden in uw mijnhypotheekonline omgeving, in de passeerbrief of in het laatste leningsoverzicht dat u, namens uw geldverstrekker, van ons heeft ontvangen.

  Eventuele achterstanden van andere maanden kunnen niet worden meegenomen in de inning. Deze bedragen zult u zelf moeten overmaken. De inning vindt iedere maand plaats op de voorlaatste werkdag van de maand.

Passeren

 • U betaalt rente vanaf de datum dat de gelden aan de notaris zijn uitbetaald. Het geld moet daar namelijk op de datum van passeren aanwezig zijn.

 • Het verschuldigde bedrag innen wij namens de geldverstrekker op de voorlaatste werkdag van de maand. Is de hypotheekakte halverwege de maand gepasseerd, dan wordt de verschuldigde rente voor de eerste maand aan het eind van de volgende maand geïnd, samen met de verschuldigde bedragen van die maand.


STAAT UW VRAAG ER NIET BIJ?

Stuur dan een mail naar muntdesk@stater.nl of bel het contact center op 085-7600016.

Indien u vragen heeft over de mogelijkheden tot het verlagen van het rentepercentage voor uw hypotheek, in verband met het vervallen van topopslagen of rentekortingen, dan adviseren wij u eerst de website van uw geldverstrekker te raadplegen. Munthypotheken.nl


Gegevens wijzigen?
Ga naar MijnHypotheekOnline om uw gegevens in te zien en de wijziging door te geven. Of neem met ons contact op.

U heeft een verouderde browser

Wij raden u aan om over te stappen naar een moderne browser voor de beste ervaring van deze website.

Sluiten