Onze ambitie

Een duurzame strategie voor Europese groei

De duurzaamheidsambitie heeft een directe link met de strategie van Stater. Het is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het werken aan een duurzaam bedrijf en een duurzame wereld is geen apart project of programma. Het maakt onderdeel uit van de richting waartoe Stater zich beweegt.


Stater groeit door te excelleren op de drie pijlers: (i) schaalbaar platform (ii) assurance en betrouwbaarheid en (iii) digitalisering en innovatie. Die groei willen we realiseren in Europa; te starten met 3 landen: Nederland, België en Duitsland.

Lees verder
None

Klimaat actie

Stater onderneemt actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden.

Maatschappelijke actie

Stater zorgt voor een veilige werkomgeving waarin iedereen volwaardig kan meedoen (diversiteit en inclusiviteit).

Governance

Stater toont aan dat de organisatie in een juiste balans (tussen financieel economische resultaten, sociale belangen en de milieu-impact) wordt bestuurd.

Duurzaamheidsbeleid

Onze 5 ambities

Binnen het duurzaamheidsbeleid is deze missie vertaald in 5 verschillende ambities. Via deze ambities borgt Stater dat in alle bedrijfsactiviteiten duurzame doelstellingen en activiteiten vastgesteld zijn. Elke bedrijfsonderdeel levert zijn eigen bijdrage aan één (of meer) van de duurzaamheidsambities.

Duurzaamheidsverlaring

Deze ambitie is tevens verwoord in de Stater Duurzaamheidsverklaring, waarin is samengevat op welke wijze Stater positie inneemt in de transitie naar een duurzame leefomgeving.

Verklaring bekijken

Klantondersteuning

In samenwerking met geldverstrekkers ontwikkelt Stater producten en diensten die het verduurzamen van woningen door woningeigenaren stimuleert.

Lees meer

Klimaatneutraal

Stater streeft naar een klimaat neutrale bedrijfsvoering. De ambitie is dat huisvesting volledig duurzaam is, de CO2 uitstoot van zakelijke mobiliteit nul is en Stater duurzaam inkoopt door leveranciers mee te nemen in de maatstaven van Stater.

Lees meer

Goed werkgeverschap

Stater maakt de beginselen van goed werkgeverschap waar, stimuleert duurzame inzetbaarheid en zorgt via scholing dat medewerkers breed en langdurig inzetbaar zijn.

Lees meer

Maatschappelijke betrokkenheid

Stater stimuleert medewerkers om zich vrijwillig in te zetten om maatschappelijke doelen (bij voorkeur in de regio) te ondersteunen.

Lees meer

Governance

Stater wordt integer bestuurd en is transparant naar buiten hoe balans is gevonden tussen het creëren van duurzame waarde voor klanten, medewerkers, de samenleving en de (continuïteit van de) organisatie.

Lees meer