Goed werkgeverschap

Samen investeren in succes

Ook op dit item heeft Stater een ambitiestatement vastgelegd: Stater maakt de beginselen van goed werkgeverschap waar, stimuleert duurzame inzetbaarheid en zorgt via scholing dat medewerkers breed en langdurig inzetbaar zijn. Als goede en duurzame werkgever geeft Stater invulling aan fatsoenlijk en productief werk, uitgevoerd uit vrije wil, onder gelijke, veilige en waardige omstandigheden. Ons sociaal beleid richt zich op het behoud van werkzekerheid en duurzame inzetbaarheid van medewerkers binnen en eventueel buiten onze organisatie. Wij ondersteunen een gezonde balans tussen werk en privé, zodat alle medewerkers zorg en leren kunnen combineren met werk. Verder is het sociaal beleid gebaseerd op inclusie en diversiteit; iedereen doet mee. Als goed werkgever biedt Stater ook ruimte aan collega's met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Stater richt zich op een tweetal doelstellingen: Ziekteverzuim op het landelijk gemiddelde Stimuleren van persoonlijke groei van medewerkers

None

Vitaliteitsprogramma


Met het Vitaliteitsprogramma ondersteunt Stater-breed deze doelstellingen. Met het aanbieden van vitaliteitstrainingen aan onze medewerkers willen we onze medewerkers fit houden. Ook stimuleren we opleiden om op deze manier door te groeien en ontwikkelen. Vitale medewerkers is een van redenen voor het succes van onze organisatie. In het programma focussen we op fysieke gezondheid, mentale gezondheid, waarde toevoegen en blijven ontwikkelen.


Daarnaast is er beleid op:

  • HR neemt samen met de business medewerkers aan die een beperking hebben tot de arbeidsmarkt. Op deze manier willen we iedereen een kans geven om te werken in het bedrijfsleven binnen een passende plek;

  • Mannen, vrouwen worden gelijk behandeld en krijgen dezelfde mogelijkheden en salarissen;

  • Door het huidige thuiswerk-beleid willen we het werk / privé-balans optimaal stimuleren. Medewerkers kunnen binnen gestelde kaders plaats- en tijdsonafhankelijk werken;

  • In het pensioenreglement van het ABP bestaat de mogelijkheid om eerder (gedeeltelijk) met pensioen te gaan. Ook wij hebben in onze CAO de 58+ en 60+ regeling;

  • Actieve begeleiding bij ziekteverzuim om zo de inzetbaarheid van medewerkers te stimuleren;


  • Het Persoonlijk Duurzaam Inzetbaarheid budget (PDI budget) geeft medewerkers niet alleen de mogelijkheid de kosten voor het sportabonnement, de fiets (accessoires) of een opleiding te declareren, maar ook extra vakantiedagen te kopen;

  • Stater heeft beleid tegen alle vormen van onveiligheid. Denkend aan seksueel overschrijdend gedrag, pesten en andere vormen van ongewenste omgangsvormen. Medewerkers kunnen terecht bij een vertrouwenspersoon. Stater heeft een klachtenprocedure en klokkenluiders-regeling die voldoen aan de eisen;

  • Stater houdt zich aan de vigerende regels vanuit de AFM/WFTT als het gaat om bonussen en betalingen.