Goverance

Balans tussen duurzame waarde creatie voor alle belanghebbenden

Stater wordt integer bestuurd en is transparant naar buiten hoe balans is gevonden tussen het creëren van duurzame waarde voor klanten, medewerkers, de samenleving en de (continuïteit van de) organisatie. Met het opstellen van de Stater Duurzaamheidsverklaring geeft Stater invulling aan haar eigen wens om zich naar buiten toe als duurzame organisatie te presenteren. Dat Stater al langer bezig was met duurzame (financiële) proposities en verduurzaming van de bedrijfsvoering was al bekend.

Door al deze initiatieven te bundelen en te intensiveren en door ze te integreren in de reguliere jaarplannen, is duurzaamheid onderdeel geworden van de bedrijfsfilosofie. In de duurzaamheidsverklaring staan de 5 ambitiestatements. Deze duurzaamheidsambities hebben een direct verband met de strategie van Stater. Het is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Via deze ambities borgt Stater dat in alle bedrijfsactiviteiten duurzame doelstellingen en activiteiten vastgesteld zijn.

Elke bedrijfsonderdeel levert zijn eigen bijdrage aan één (of meer) van de duurzaamheidsambities. Werken aan een duurzaam bedrijf en een duurzame wereld is geen apart project of programma. Het is onderdeel van de richting waarin Stater zich beweegt.

None