Klantondersteuning

Doelgericht werken aan een duurzamere wereld

Stater werkt actief samen met de klanten (geldverstrekkers) en leveranciers. We zoeken samen naar duurzame innovaties, maar ook naar gewoon praktische oplossingen. Om daarmee een bijdrage te leveren aan het stoppen van de verdere opwarming van de aarde en het vergroenen van de portefeuilles.
Stater heeft op duurzaamheid 5 ambitiestatements vastgelegd. Op het gebied van klimaat en klantondersteuning geldt het volgende statement: In samenwerking met geldverstrekkers ontwikkelt Stater producten en diensten die het verduurzamen van woningen door woningeigenaren stimuleert.


Om dit statement waar te maken zijn een 4-tal doelen vastgesteld:

 • Meer klanten aan duurzame proposities koppelen
 • Klanten ondersteunen in verduurzamingsinitiatieven
 • Nieuwe duurzame proposities ontwikkelen
 • Fysieke papieren uitingen verlagen

None

Klant-toegangelijke doelen

 • Stater portalen
  Met de mogelijkheden van portalen wordt toegankelijkheid van informatie vergroot en verdwijnt de papierberg aan documentatie. Deze E-portalen zijn beschikbaar voor huiseigenaar, geldverstrekker, adviseur en notaris.

 • Duurzaamheidsdepot
  Bovenop de lopende hypotheek is het voor woningeigenaren mogelijk een extra lening af te sluiten om de woning te verduurzamen.

 • De EBB/EBV functionaliteit
  EEB/EBV staat voor EnergieBespaarBudget en EnergieBesparende Voorzieningen. Via deze wettelijke regelingen kunnen huiseigenaren bovenop hun lopende hypotheek eenvoudig extra krediet krijgen voor het verduurzamen van de woning. Aanvragen voor EBB/EBV worden in een duurzaamheidsdepot geplaatst.

 • Energielabel
  Huiseigenaren krijgen – afhankelijk van het beleid van de geldverstrekker - rentekorting op basis van een energielabel. Via een koppeling met het RVO worden de definitief vastgestelde energielabels ingelezen.

 • Duurzaamheidsdashboard
  Middels een overzichtelijk digitaal en dynamisch dashboard heeft de geldverstrekker inzicht in de status van de vergroening van de eigen portefeuille.

 • Biobased hypotheek
  De biobased hypotheek is expliciet ontwikkeld voor nieuwbouw woningen die CO2 neutraal worden gebouwd.

 • Slimme meter data
  Elke huiseigenaar verkrijgt via het portal inzicht in het eigen energieverbruik om op deze wijze hulp te krijgen voor het (verder) verduurzamen van de woning.

 • Nul op de meter
  Een woning die geen energie verbruikt is een nul-op-de-meter woning. Huiseigenaren krijgen – afhankelijk van het beleid van de geldverstrekker – rentekorting.

 • EEN NL Hub
  Als actief lid van de EEM NL Hub kan Stater meedenken over implementatie en executie op bijvoorbeeld data vraagstukken en verduurzaming inrichten in systemen, rapportages, portefeuille analyses en portalen.

 • Green Asset Ratio en taxonomie
  Via de Green Asset Ratio rapportage verkrijgen geldverstrekkers inzicht in de eigen portfolio conform de regels van de Europese taxonomie: welke hypotheken voldoen aan de Taxonomie en zijn als duurzaam te kwalificeren en welke niet?

 • Harmonized Disclosure Template (HDT)
  Het inzichtelijk maken van data en analyse van de portefeuille van geldverstrekkers om te voldoen aan de eisen van de HDT rapportage voor toezichthouders en investeerders.

 • Funding services
  Met onze fundingexpertise en via tools ontzorgt Stater de geldvertrekkers en hun investeerders. Dat doen wij bijvoorbeeld door bij het selecteren van aanvragen en leningen rekening te houden met duurzaamheidscriteria.

En nu in ontwikkeling:

 • Duurzaamheidsmodule in E-consument
  Via de portal E-consument verkrijgt de consument inzicht welke verduurzamingsmaatregelen nodig zijn en wat de kosten en baten zijn van een dergelijke investering.

 • Services in E-consument
  Aanvullend op de Duurzaamheidsmodule biedt Stater naast financiële producten ook diensten aan die het onderhoud en verbetering van woning vergemakkelijken.