Privacybeleid

Deze website (www.stater.nl) wordt beheerd door Stater N.V. (hierna, ”Stater”, “wij” of “ons”). Stater levert hypothecaire diensten en platformen voor externe geldgevers en beheert om deze reden ruim 40% van alle hypotheken in Nederland.


Het beleid

De Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”) schrijft voor dat Stater adequate maatregelen neemt om persoonsgegevens te beschermen. Wij streven er naar om alle informatie aantoonbaar goed te beheren en beveiligen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met alle persoonsgegevens wordt omgegaan en dat deze vertrouwelijk worden behandeld.

Door middel van dit Privacy Statement willen wij u informeren over de wijze waarop wij bij een bezoek aan de website omgaan met persoonsgegevens.


Persoonsgegevens
Het is mogelijk om, indien u een privépersoon bent, deze website anoniem te bezoeken. Bij een anoniem bezoek aan deze website worden, met inachtneming van hetgeen hierna is bepaald, geen gegevens van u verzameld en/of op enigerlei wijze verwerkt.

Wanneer u deze website (niet-anoniem) bezoekt, wordt uw IP-adres niet vastgelegd. Wij houden er rekening mee dat alle IP-adressen anoniem blijven. Dit doen wij doordat de server gegevens genereert die anoniem worden verwerkt en alleen voor statistische doeleinden worden gebruikt.


Vragen en informatie

Voor vragen over deze Privacy Statement kunt u contact opnemen met de Data Protection Officer en/of Privacy Officer door contact op te nemen met het Privacyloket van Stater via privacyloket@stater.nl

Voor klachten met betrekking tot deze privacyverklaring kan je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Wijzigingen aan de privacyverklaring

Stater behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement. Het is daarom aan te raden deze privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Deze Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via links op deze website kunnen worden bezocht.