Maatschappelijke betrokkenheid

Gezamenlijke verantwoordelijkheid en inspirerend handelen

Stater neemt iedere medewerker mee in het thema duurzaamheid. Door te informeren en te leren. We willen dat elke medewerker van Stater zich bewust is van zijn eigen verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaamheid. De ambities van Stater inspireren tot duurzaam gedrag en handelen. Zo faciliteren wij medewerkers om een toegankelijke bijdrage te leveren aan een sociale wereld waarin we anderen een handje helpen. Ook hierop is een ambitiestatement vastgesteld:

Stater stimuleert medewerkers om zich vrijwillig in te zetten om maatschappelijke doelen (bij voorkeur in de regio) te ondersteunen.

Stater biedt iedere medewerker de mogelijkheid om vrijwilligerswerk te doen. Het merendeel van dit werk kan onder werktijd worden gedaan. We doen dit omdat Stater het heel belangrijk vindt om een bijdrage te leveren aan de maatschappij.

Daarom heeft Stater samenwerking gezocht met JINC. JINC is een organisatie die er op gericht is om jongeren op weg te helpen in de leeftijdscategorie tussen 8 en 16 jaar. De organisatie wil namelijk dat iedereen een eerlijke kans krijgt in de maatschappij. De kinderen die opgroeien in een ‘verkeerde’ wijk moeten net zoveel kansen krijgen op de arbeidsmarkt als kinderen die opgroeien in een ‘betere’ wijk.

None

JINC


Het motto van JINC is als volgt: ‘’Ieder kind heeft talent. Ook de honderdduizenden Nederlandse kinderen die opgroeien in een omgeving met veel werkloosheid en minder rolmodellen. Daarom strijdt JINC voor een maatschappij waarin je achtergrond niet je toekomst bepaalt. Waarin ieder kind kansen krijgt’’.

Het hebben van een kans in de maatschappij is helaas niet vanzelf sprekend en daarom wil JINC hier een verandering in zien.

JINC verzorgt verschillende workshops en trainingen. Via JINC maken de jongeren kennis met verschillende beroepen/branches en JINC helpt de kinderen bij het ontwikkelen van hun talenten. Dit doen ze in samenwerking met bedrijven en scholen. Binnen Stater zijn er inmiddels behoorlijk wat collega's die al meewerken aan de verschillende projecten. Het doen van vrijwilligerswerk heeft vele voordelen. Het is goed voor de met name mentale gezondheid omdat de medewerker actief bezig is en iets nuttigs doet voor een ander (waarde toevoegt). Vrijwilligerswerk is onmisbaar in de samenleving van nu.